Komunikaty

Wyniki kolokwium zaliczeniowego lab. SBD II

Wyniki kolokwium zaliczeniowego laboratorium SBD II dla grup dr. Anny Leśniewskiej, dr. Pawła Boińskiego i dr. Bartosza Bębla znadują się tutaj.

Przydział do sal na kolokwium zaliczeniowe

Przydziały do sal znajdują się tutaj.

Harmonogram II semestru 2016/17 dla Studium podyplomowego "Hurtownie i eksploracja danych"

Na stronie http://tpd.cs.put.poznan.pl/sp-hd/harmonogram-spotkan znajduje się harmonogram spotkań dla II semestru 2016/17 Studium podyplomowego "Hurtownie i eksploracja danych".

Włączenie dostępu do serwera dblab01 za pośrednictwem VPN

15 grudnia 2016 r. został włączony dostęp do serwera bazodanowego dblab01 spoza PP za pośrednictwem VPN. Sposób konfiguracji VPN znajduje się tutaj, dane do konfiguracji aplikacji klienckiej znajdują się na stronie przedmiotu. Dostęp jest możliwy dla studentów:

  • laboratorium przedmiotu "Systemy Baz Danych II" na studiach stacjonarnych (5. s.) i niestacjonarnych (4. s.),
  • Studium Podyplomowego "Systemy Baz Danych", edycja 2016/17,
  • Studium Podyplomowego "Hurtowanie danych i analiza danych dla... Czytaj więcej
Wyniki poprawkowego kolokwium zaliczeniowego laboratoriów SBDI

Wyniki poprawkowego kolokwium zaliczeniowego laboratorium SBDI znajdują się tutaj. Prace można obejrzeć po kontakcie z prowadzącym zajęcia.

Kolokwium poprawkowe laboratoriów SBD I

Kolokwium poprawkowe laboratoriów SBD I, zaplanowane na 28 września 2016 r., odbędzie się o godz. 11:00 w sali 6CW.

Wyniki kolokwium zaliczeniowego laboratorium SBD I

Wyniki kolokwium zaliczeniowego laboratorium SBDI znajdują się tutaj. Prace można obejrzeć w środę, 29 czerwca 2016 r. w godz. 12.00 - 12.30 w laboratorium 142.

Rekrutacja na Studium Podyplomowe "Hurtownie Danych i Analiza Danych Dla Zastosowań Biznesowych", edycja 2016/17

Uruchomiono rekrutację na Studium Podyplomowe "Hurtownie Danych i Analiza Danych Dla Zastosowań Biznesowych", edycja 2016/17. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Wyniki egzaminu Studium Podyplomowego "Systemy Baz Danych"

Wyniki egzaminu Studium Podyplomowego "Systemy Baz Danych" znajdują się tutaj (pdf).

Kolokwium zaliczeniowe laboratorium SBD I

Kolokwium zaliczeniowe laboratorium SBD I odbędzie się 17 czerwca 2016 r. (piątek) w godz. 13:30-15:00 w salach 053BT i 8CW.

Strony