1. Informacje ogólne

EDYCJA 2022/23

Działanie studium zostaje zawieszone

 

Aktualności

 • na razie brak...

Organizator

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, ul. Piotrowo 2, 60-965, Poznań

Kierownik

prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy

Profil kształcenia

Zdecydowana większość nowoczesnych systemów informatycznych jest aktualnie budowana z wykorzystaniem systemów baz danych. System bazy danych pełni rolę jądra systemu informatycznego odpowiedzialnego za: zapewnienie spójności danych, bezpieczne przechowywanie danych, poprawne zarządzanie współbieżnym dostępem do danych, autoryzację dostępu do danych, odtwarzanie danych po awarii, itp. Ta technologia systemów baz danych, mimo, że dostępna na rynku oprogramowania już od lat 80-tych, ciągle jest rozwijana i modyfikowana. W ostatnim czasie obserwujemy jej ewolucje od prostych systemów relacyjnych, poprzez systemy obiektowo-relacyjne, do systemów post-relacyjnych obejmujących szereg rozszerzeń obiektowych, aktywnych, przestrzennych, czy wreszcie, rozszerzeń XML-owych.
Studium podyplomowe „Systemy baz danych” oferuje słuchaczom kompetencje w dziedzinie projektowania, implementacji i administrowania nowoczesnymi systemami baz danych. Program studium obejmuje 4 przedmioty (wykład + laboratorium):

 1. Przedmiot „Systemy baz danych” – przedstawia problematykę systemów baz danych, w szczególności, obejmuje zagadnienia związane z funkcjonalnością tych systemów;
 2. Przedmiot „Projektowanie baz danych” – przedstawia problematykę projektowania schematów baz danych, metodykę CASE oraz zarządzanie projektem;
 3. Przedmiot „Administrowanie bazami danych” – przedstawia zagadnienia związane z konfigurowanie systemu bazy danych, administrowaniem, strojeniem wydajności, bezpieczeństwem danych;
 4. Przedmiot „Zaawansowane bazy danych” – przedstawia zagadnienia związane z niestandardowymi typami baz danych, takimi jak: rozproszone systemy baz danych, obiektowo-relacyjne, aktywne bazy danych, hurtownie danych i przetwarzanie analityczne, temporalne bazy danych.

Zajęcia są prowadzone przez wykładowców o dużym dorobku naukowym i dydaktycznym bezpośrednio związanym z ww. przedmiotami, posiadających liczne doświadczenia w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, od wielu lat specjalizujących się w transferze wiedzy i technologii przetwarzania danych wśród przedsiębiorstw informatycznych jak i instytucji publicznych.

Organizacja studium

Czas trwania zajęć

 • 2 semestry po 10 zjazdów (od października 2021 r. do czerwca 2022 r.)
 • piątek – wykłady, sobota – laboratoria
 • 90 godzin lekcyjnych wykładów
 • 120 godzin zajęć laboratoryjnych

Zasady zaliczania

 • Uczestnicy studium otrzymują dyplomy ukończenia na podstawie uczestnictwa w zajęciach i zdania egzaminu końcowego.

Miejsce prowadzenia zajęć

 • Budynek: Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej
 • Adres: Poznań, ul. Piotrowo 2 (róg ul. Berdychowo)

Dane do wpłat

 • Bank Zachodni WBK S.A., pl. Wolności 15, 6. Oddział w Poznaniu
 • Numer konta: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
 • z dopiskiem za studia podyplomowe Systemy Baz Danych SP-113
 • terminy:   
  • I rata do 30.10.2021: 1 250 PLN
  • II rata do 15.12.2021: 1 250 PLN
  • III rata do 31.03.2022: 1 250 PLN
  • IV rata do 30.05.2022: 1 250 PLN

Kontakt

Sekretariat studium

 • mgr Agnieszka Skiba
 • Sekretariat Instytutu Informatyki, Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2 (róg ul. Berdychowo), 60-965 Poznań
 • Godziny urzędowania: pn.-pt. 8-16, pt. zjazdowe 8-17
 • Telefon: 61 665 29 97
 • Fax: 61 877 15 25
 • E-mail: agnieszka.skiba@cs.put.poznan.pl