2. Rekrutacja

EDYCJA 2019/20

Do kogo adresowane są studia podyplomowe?

Słuchaczami studiów mogą zostać osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat bądź magisterium).

Przebieg rekrutacji

 1. Kwalifikacja wstępna (01.06.2019 – 30.09.2019):
 1. Ogłoszenie wyników kwalifikacji: 30.09.2019 r.
 2. Wzory dokumentów:
 • formularz zgłoszeniowy (doc),
 • formularz delegowania pracownika w przypadku, gdy na studium deleguje zakład pracy (doc).
 1. Regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Poznańskiej znajduje się tutaj.
 2. Zgłoszenie na studium polega na wysłaniu do sekretariatu (agnieszka.skiba@cs.put.poznan.pl) wiadomości elektronicznej wraz z następującymi załącznikami:
  • formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej (doc),
  • skan formularza zgłoszeniowego z podpisem (doc),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów - skan.

Dodatkowo, w przypadku, gdy słuchacza kieruje pracodawca - skan formularza delegowania z podpisem (dokument ten można dosłać po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studium).
 

Termin składania dokumentów

Dokumenty prosimy przysyłać do sekretariatu studium pocztą elektroniczną (agnieszka.skiba@cs.put.poznan.pl), względnie pocztą, faksem (61 877 15 25) lub osobiście do dnia 30.09.2019.

Koszt uczestnictwa

 • 4 800,- zł (4 raty po 1 200,- zł)
 • terminy:
  • I rata do 30.10.2019: 1 200 PLN
  • II rata do 15.12.2019: 1 200 PLN
  • III rata do 31.03.2020: 1 200 PLN
  • IV rata do 30.05.2020: 1 200 PLN