Przydział do sal na kolokwium zaliczeniowe

Przydziały do sal znajdują się tutaj.

Przedmiot: 
Systemy Baz Danych II (Informatyka, st. stacjonarne, 5. semestr)