Zaliczenie - Systemy Baz Danych 2 (grupy dra Pawła Boińskiego)

Ostatni termin oddawania projektów to piątek 24.02.2017 w godz. 9:30 - 10:30, lab 142 CW.