Zaliczenie poprawkowe lab. SBD II dla grup dra B. Bębla

Poprawkowe zaliczenie lab. SBD II dla grup dra B. Bębla odbędzie się 2 lutego 2017 r. w godz. 9:30 - 11:00 w lab. 1.6.22. W tym terminie można również oddać zaległe projekty.