Wyniki kolokwium zaliczeniowego lab. SBD II

Wyniki kolokwium zaliczeniowego laboratorium SBD II dla grup dr. Anny Leśniewskiej, dr. Pawła Boińskiego i dr. Bartosza Bębla znadują się tutaj.

Przedmiot: 
Systemy Baz Danych II (Informatyka, st. stacjonarne, 5. semestr)