Komunikaty

Wyniki egzaminu z przedmiotu "Zaawansowana Eksploracja Danych"

Wyniki egzaminu dla TPD na studiach stacjonarnych znajdują się tutaj. Wyniki dla TPD na studiach niestacjonarnych znajdują się tutaj.

Zaliczanie projektów

10 lutego (środa) w godz. 8:45 - 10:00 w lab. 1.6.22 można zaliczyć projekty. Dotyczy grup dr. Bębla.

Odwołanie (dot. terminu zaliczenia projektów SBDII)

Termin zaliczenia projektów z laboratoriów SBDII dla grup dra Bębla, 5 lutego 2016 r., godz. 9:00-10:00 w lab. 1.6.22 (BT), zostaje odwołany. Kolejny termin zostanie podany wkrótce.

Dodatkowy termin zaliczenia projektów SBD II

Dodatkowy termin zaliczenia projektów laboratoriów SBD II dla grup dra Bębla to piątek, 29 stycznia 2016 r., godz. 12.00, lab. 142.

Studium Systemów Baz Danych - zajęcia z prof. Morzym

Przypominamy, że w dniu 15.01.2016 r. od godziny 16.30 w sali numer 8 CW odbędą się zajęcia z prof. Morzym.

Studium Systemów Baz Danych - harmonogram spotkań w II semestrze

Harmonogram spotkań w ramach II semestru zajęć Studium Podyplomowego Systemów Baz Danych znajduje się tutaj.

Studium Hurtowni Danych - harmomogram spotkań w II semestrze

Harmonogram spotkań w ramach II semestru zajęć Studium Podyplomowego Hurtowni Danych znajduje się tutaj.

Przydział osób do grup na Studium Podyplomowym Systemy Baz Danych

Przydział osób do grup zajęciowych na Studium Podyplomowe Systemy Baz Danych znajduje się tutaj.

Zaliczenie poprawkowe Systemy Baz Danych 1 (Wprowadzenie do Baz Danych (Informatyka, st. stacjonarne, 4. semestr))

Zaliczenie poprawkowe laboratorium Systemy Baz Danych 1 odbędzie się zgodnie z harmonogramem sesji w czwartek 24.09.2015 o godz. 11:00 w sali 13CW.

Strony