2. Rekrutacja

EDYCJA 2017/18

Do kogo adresowane są studia podyplomowe?

Słuchaczami studiów mogą zostać osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów  inżynierskich lub magisterskich o następującym profilu: informatyka, automatyka, telekomunikacja, elektrotechnika, robotyka, zarządzanie, metrologia, itp.

Inne wymagania:
podstawowa wiedza z zakresu systemów operacyjnych, programowania i systemów baz danych, przygotowanie matematyczne w zakresie logiki i algebry.

Przebieg rekrutacji

 1. Kwalifikacja wstępna (12.06.2017 – 30.09.2017)
 • Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!!!
 1. Ogłoszenie wyników kwalifikacji: 30.09.2017
 1. Wymagane dokumenty:
 • potwierdzenie przyjęcia na studium,
 • zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych (kserokopia lub plik obrazu .jpg, .pdf dyplomu),
 • kopia dowodu osobistego, potwierdzona przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych,
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe SP HD 2017/2018 złożone na formularzu według ustalonego wzoru  (pdf, rtf, doc),
 • skierowanie z zakładu pracy (w przypadku kierowania przez pracodawcę).

Koszt uczestnictwa

 • 5 000,- zł (2 raty po 2 500,- zł)
 • Wpłaty za Studium podyplomowe prosimy wnosić do dnia 31.10.2017 – dotyczy wpłat całości oraz I raty (2 500 zł).
 • II rata jest płatna do dnia 31.01.2018.