2. Rekrutacja

EDYCJA 2018/19

Do kogo adresowane są studia podyplomowe?

Słuchaczami studiów mogą zostać osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów  inżynierskich lub magisterskich o następującym profilu: informatyka, automatyka, telekomunikacja, elektrotechnika, robotyka, zarządzanie, metrologia, itp.

Inne wymagania:
podstawowa wiedza z zakresu systemów operacyjnych, programowania i systemów baz danych, przygotowanie matematyczne w zakresie logiki i algebry.

Przebieg rekrutacji

 1. Kwalifikacja wstępna (12.06.2018 – 29.09.2018)
 • Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!!!
 1. Ogłoszenie wyników kwalifikacji: 30.09.2018
 1. Wymagane dokumenty:
 • potwierdzenie przyjęcia na studium,
 • zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych (kserokopia lub plik obrazu .jpg, .pdf dyplomu),
 • kopia dowodu osobistego, potwierdzona przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych,
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe SP HD 2018/2019 złożone na formularzu według ustalonego wzoru  (pdf, rtf, doc),
 • skierowanie z zakładu pracy (w przypadku kierowania przez pracodawcę).

Koszt uczestnictwa

 • 5 000,- zł (4 raty po 1 250,- zł)
 • Wpłaty:
  • I rata do 31.10.2018 r.,
  • II rata do 31.01.2019 r.,
  • III rata do 29.03.2019 r.,
  • IV rata do 31.05.2019 r.