2. Rekrutacja

EDYCJA 2021/22

Do kogo adresowane są studia podyplomowe?

Słuchaczami studiów mogą zostać osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów  inżynierskich lub magisterskich o następującym profilu: informatyka, automatyka, telekomunikacja, elektrotechnika, robotyka, zarządzanie, metrologia, itp.

Inne wymagania:
podstawowa wiedza z zakresu systemów operacyjnych, programowania i systemów baz danych, przygotowanie matematyczne w zakresie logiki i algebry.

Przebieg rekrutacji

 1. Kwalifikacja wstępna (20.07.2021 – 30.09.2021)
 1. Ogłoszenie wyników kwalifikacji: 30.09.2021

Koszt uczestnictwa

 • 5 000,- zł (4 raty po 1 250,- zł)
 • Wpłaty:
  • I rata do 29.10.2021 r.,
  • II rata do 28.01.2022 r.,
  • III rata do 31.03.2022 r.,
  • IV rata do 31.05.2022 r.