4. Materiały dydaktyczne

Wybierz przedmiot:

  1. Architektury i Technologie Integracji Danych
  2. Bazy Danych NoSQL
  3. Modelowanie Hurtowni Danych
  4. Organizacja Wewnętrzna Hurtowni Danych
  5. Technologie Zasilania i Odświeżania Hurtowni Danych
  6. Klasyczna Analiza Danych
  7. Technologie i Algorytmy Eksploracji Danych
  8. Sieci Społecznościowe
  9. Wizualizacja Danych
  10. Programowanie w R

© Wszystkie opublikowane tu materiały stanowią własność pracowników Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej i zostały udostępnione wyłącznie Słuchaczom Studium Podyplomowego w celach dydaktycznych. Jakiekolwiek inne wykorzystanie tych materiałów wymaga każdorazowo uzyskania zgody autorów.