4. Materiały dydaktyczne

Wybierz przedmiot:

 1. Architektury i Technologie Integracji Danych
 2. Bazy Danych NoSQL
 3. Architektury przetwarzania Big Data
 4. Modelowanie Hurtowni Danych
 5. Organizacja Wewnętrzna Hurtowni Danych
 6. Technologie Zasilania i Odświeżania Hurtowni Danych
 7. Klasyczna Analiza Danych
 8. Technologie i Algorytmy Eksploracji Danych
 9. Sieci Społecznościowe
 10. Wizualizacja Danych
 11. Programowanie w R

© Wszystkie opublikowane tu materiały stanowią własność pracowników Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej i zostały udostępnione wyłącznie Słuchaczom Studium Podyplomowego w celach dydaktycznych. Jakiekolwiek inne wykorzystanie tych materiałów wymaga każdorazowo uzyskania zgody autorów.