Kolokwium poprawkowe laboratoriów SBD I

Kolokwium poprawkowe laboratoriów SBD I, zaplanowane na 28 września 2016 r., odbędzie się o godz. 11:00 w sali 6CW.

Przedmiot: 
Wprowadzenie do Baz Danych (Informatyka, st. stacjonarne I st., 4. semestr)