Komunikaty

Możliwość oddania projektu lab. SBD II, dotyczy grup dra B. Bębla (Systemy Baz Danych II (Informatyka, st. stacjonarne, 5. semestr))

8 lutego 2017 r. w godz. 9.00 - 11.00 w lab. 1.6.22 istnieje możliwość oddania projektu lab. SBD II dla grup dra B. Bębla. Proszę

Zaliczenie - Systemy Baz Danych 2 (grupy dra Pawła Boińskiego) (Systemy Baz Danych II (Informatyka, st. stacjonarne, 5. semestr))

Ostatni termin oddawania projektów to piątek 24.02.2017 w godz. 9:30 - 10:30, lab 142 CW.

Zaliczenie poprawkowe lab. SBD II dla grup dra B. Bębla (Systemy Baz Danych II (Informatyka, st. stacjonarne, 5. semestr))

Poprawkowe zaliczenie lab. SBD II dla grup dra B. Bębla odbędzie się 2 lutego 2017 r. w godz. 9:30 - 11:00 w lab. 1.6.22. W tym terminie można również oddać zaległe projekty.

Wyniki kolokwium zaliczeniowego lab. SBD II (Systemy Baz Danych II (Informatyka, st. stacjonarne, 5. semestr))

Wyniki kolokwium zaliczeniowego laboratorium SBD II dla grup dr. Anny Leśniewskiej, dr. Pawła Boińskiego i dr. Bartosza Bębla znadują się tutaj.

Harmonogram II semestru 2016/17 dla Studium podyplomowego "Hurtownie i eksploracja danych"

Na stronie http://tpd.cs.put.poznan.pl/sp-hd/harmonogram-spotkan znajduje się harmonogram spotkań dla II semestru 2016/17 Studium podyplomowego "Hurtownie i eksploracja danych".

Włączenie dostępu do serwera dblab01 za pośrednictwem VPN

15 grudnia 2016 r. został włączony dostęp do serwera bazodanowego dblab01 spoza PP za pośrednictwem VPN. Sposób konfiguracji VPN znajduje się tutaj, dane do konfiguracji aplikacji klienckiej znajdują się na stronie przedmiotu. Dostęp jest możliwy dla studentów:

  • laboratorium przedmiotu "Systemy Baz Danych II" na studiach stacjonarnych (5. s.) i niestacjonarnych (4. s.),
  • Studium Podyplomowego "Systemy Baz Danych", edycja 2016/17,
  • Studium Podyplomowego "Hurtowanie danych i analiza danych dla... Czytaj więcej
Wyniki poprawkowego kolokwium zaliczeniowego laboratoriów SBDI

Wyniki poprawkowego kolokwium zaliczeniowego laboratorium SBDI znajdują się tutaj. Prace można obejrzeć po kontakcie z prowadzącym zajęcia.

Kolokwium poprawkowe laboratoriów SBD I (Wprowadzenie do Baz Danych (Informatyka, st. stacjonarne, 4. semestr))

Kolokwium poprawkowe laboratoriów SBD I, zaplanowane na 28 września 2016 r., odbędzie się o godz. 11:00 w sali 6CW.

Wyniki kolokwium zaliczeniowego laboratorium SBD I (Wprowadzenie do Baz Danych (Informatyka, st. stacjonarne, 4. semestr))

Wyniki kolokwium zaliczeniowego laboratorium SBDI znajdują się tutaj. Prace można obejrzeć w środę, 29 czerwca 2016 r. w godz. 12.00 - 12.30 w laboratorium 142.

Strony