Komunikaty

Wyniki egzaminu Studium Podyplomowego Systemów Baz Danych

Wyniki egzaminu Studium Podyplomowego Systemów Baz Danych znajdują się tutaj (pdf).

Zaliczenie projektów lab. SBD II dla grup dra B. Bębla

Kolejny termin zaliczenia projektów z lab. SBD II dla grup dra B. Bębla przypada 22.02.2017 r. (środa), w godz. 9:00 - 11:00 w lab. 1.6.22.

Zaliczenie projektów lab. SBD II dla grup dra B. Bębla

Kolejny termin zaliczenia projektów z laboratorium SBD II dla grup dra B. Bębla to wtorek, 14 lutego 2017 r. w godz. 9:00 - 11:00 w lab. 1.6.22.

Wyniki egzaminu z przedmiotu "Systemy Baz Danych"

Wyniki egzaminu z przedmiotu "Systemy Baz Danych" znajdują się tutaj (pdf). Prace można obejrzeć 10 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali 13CW.

Możliwość oddania projektu lab. SBD II, dotyczy grup dra B. Bębla

8 lutego 2017 r. w godz. 9.00 - 11.00 w lab. 1.6.22 istnieje możliwość oddania projektu lab. SBD II dla grup dra B. Bębla. Proszę

Zaliczenie - Systemy Baz Danych 2 (grupy dra Pawła Boińskiego)

Ostatni termin oddawania projektów to piątek 24.02.2017 w godz. 9:30 - 10:30, lab 142 CW.

Zaliczenie poprawkowe lab. SBD II dla grup dra B. Bębla

Poprawkowe zaliczenie lab. SBD II dla grup dra B. Bębla odbędzie się 2 lutego 2017 r. w godz. 9:30 - 11:00 w lab. 1.6.22. W tym terminie można również oddać zaległe projekty.

Wyniki kolokwium zaliczeniowego lab. SBD II

Wyniki kolokwium zaliczeniowego laboratorium SBD II dla grup dr. Anny Leśniewskiej, dr. Pawła Boińskiego i dr. Bartosza Bębla znadują się tutaj.

Przydział do sal na kolokwium zaliczeniowe

Przydziały do sal znajdują się tutaj.

Harmonogram II semestru 2016/17 dla Studium podyplomowego "Hurtownie i eksploracja danych"

Na stronie http://tpd.cs.put.poznan.pl/sp-hd/harmonogram-spotkan znajduje się harmonogram spotkań dla II semestru 2016/17 Studium podyplomowego "Hurtownie i eksploracja danych".

Strony