Termin kolokwium zaliczeniowego laboratoriów przedmiotu "Wprowadzenie do baz danych"

Kolokwium zaliczeniowe laboratoriów przedmiotu "Wprowadzenie do baz danych" odbędzie się 28 czerwca 2017 r. (środa) w godz. 13:00 - 14:30 w salach: 11 (CW), 13 (CW) i 122 (BT).