Wyniki egzaminu Studium Podyplomowego Systemów Baz Danych

Wyniki egzaminu Studium Podyplomowego Systemów Baz Danych znajdują się tutaj (pdf).