Harmonogram II semestru 2016/17 dla Studium podyplomowego "Hurtownie i eksploracja danych"

Na stronie http://tpd.cs.put.poznan.pl/sp-hd/harmonogram-spotkan znajduje się harmonogram spotkań dla II semestru 2016/17 Studium podyplomowego "Hurtownie i eksploracja danych".