Wyniki poprawkowego kolokwium zaliczeniowego laboratoriów SBDI

Wyniki poprawkowego kolokwium zaliczeniowego laboratorium SBDI znajdują się tutaj. Prace można obejrzeć po kontakcie z prowadzącym zajęcia.