Włączenie dostępu do serwera dblab01 za pośrednictwem VPN

15 grudnia 2016 r. został włączony dostęp do serwera bazodanowego dblab01 spoza PP za pośrednictwem VPN. Sposób konfiguracji VPN znajduje się tutaj, dane do konfiguracji aplikacji klienckiej znajdują się na stronie przedmiotu. Dostęp jest możliwy dla studentów:

  • laboratorium przedmiotu "Systemy Baz Danych II" na studiach stacjonarnych (5. s.) i niestacjonarnych (4. s.),
  • Studium Podyplomowego "Systemy Baz Danych", edycja 2016/17,
  • Studium Podyplomowego "Hurtowanie danych i analiza danych dla zastosowań biznesowych", edycja 2016/17.

W przypadku problemów proszę o kontakt pod adresem bartosz.bebel@cs.put.poznan.pl.