Zaliczenie projektów lab. SBD II dla grup dra B. Bębla

Kolejny termin zaliczenia projektów z laboratorium SBD II dla grup dra B. Bębla to wtorek, 14 lutego 2017 r. w godz. 9:00 - 11:00 w lab. 1.6.22.

Przedmiot: 
Systemy Baz Danych II (Informatyka, st. stacjonarne, 5. semestr)