Pracownicy

Kierownik zespołu

tel.
+48 61 665 2906

Pracownicy samodzielni

tel.
+48 61 665 2961
tel.
+48 61 665 2962
p.
6 (Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej)

Adiunkci

tel.
+48 61 665 2965
p.
17 (Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej)
tel.
+48 61 665 2826
p.
1.6.4 (Biblioteka Techniczna)
tel.
+48 61 665 2965
p.
17 (Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej)
tel.
+48 61 665 3057
p.
2.7.13/5 (Biblioteka Techniczna)
tel.
+48 61 665 2960
p.
127 (Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej)
tel.
+48 61 665 2826
p.
1.6.4 (Biblioteka Techniczna)
tel.
+48 61 665-30-57
p.
2.7.13/5 (Biblioteka Techniczna)

Starsi wykładowcy

tel.
+48 61 665 2961
tel.
+48 61 665 2960

Pracownicy inżynieryjni i techniczni

tel.
+48 61 665 2952