Przedmioty

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz danych niezbędnymi do poprawnego projektowania, korzystania i implementacji systemów baz danych i ich aplikacji. W ramach tego przedmiotu studenci zapoznają się głównie z podstawowymi zasadami modelowania i projektowania baz danych, relacyjnym modelem danych i standardowym językiem baz danych SQL. Uzupełnieniem zajęć jest krótkie zasygnalizowanie nurtu NoSQL w bazach danych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz danych niezbędnymi do poprawnego projektowania, korzystania i implementacji systemów baz danych i ich aplikacji. W ramach tego przedmiotu studenci zapoznają się głównie z podstawowymi zasadami modelowania i projektowania baz danych, relacyjnym modelem danych, standardowym językiem baz danych SQL, normalizacją schematów logicznych baz danych, oraz logiczną organizacją danych i podstawowymi strukturami fizycznymi danych wykorzystywanymi w systemach baz danych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz danych niezbędnymi do poprawnego projektowania, korzystania i implementacji systemów baz danych i ich aplikacji.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz danych niezbędnymi do poprawnego projektowania, korzystania i implementacji systemów baz danych i ich aplikacji. W ramach tego przedmiotu studenci zapoznają się głównie z podstawowymi koncepcjami przetwarzania transakcyjnego, zarządzaniem współbieżnym wykonywaniem transakcji, optymalizacją zapytań, odtwarzaniem spójnego stanu bazy danych po awarii, zarządzaniem buforem danych, zarządzaniem plikiem logu, oraz organizacją struktur indeksów wykorzystywanych w systemach baz danych.