dr inż. Bartosz Bębel

Dane kontaktowe
Numer telefonu +48 61 665 2826
Email bartosz.bebel@cs.put.poznan.pl
Numer pokoju 1.6.4 (Biblioteka Techniczna)
Strona domowa http://www.cs.put.poznan.pl/bbebel
Konsultacje
  • czwartek, 11:30 - 13:00, p. 1.6.4 (budynek Biblioteki Technicznej)
Informacje osobiste

Od 1996 r. pracuję w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej, obecnie na stanowisku starszego wykładowcy. Oprócz pracy naukowej angażuję się również w przedsięwzięcia komercyjne, m.in. w budowę systemu informatycznego, wspomagającego zarządzanie kształceniem na wyższej uczelni o nazwie „Sokrates”.

Dodatkowo pracuję jako wykładowca w Oracle University. W 2005 r. uzyskałem tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Praca doktorska dotyczyła problematyki zastosowania koncepcji transakcji przy odświeżaniu hurtowni danych.

Zainteresowania naukowe

Obszar moich zainteresowań naukowych obejmuje bazy danych ze szczególnym uwzględnieniem hurtowni danych. Zajmuję się również problematyką projektowania systemów informatycznych.

Dydaktyka

Systemy Zarządania Bazami Danych, laboratorium, Informatyka (st. stacjonarne), sem. 5.

  • wtorek, 8:00 - 9:30, lab. 1.6.22,
  • wtorek, 9:45 - 11:15, lab. 1.6.22,
  • czwartek, 8:00 - 9:30, lab. 1.6.22,
  • czwartek, 9:45 - 11:15, lab. 1.6.22.