dr inż. Paweł Boiński

Dane kontaktowe
Numer telefonu +48 61 665 2965
Email pawel.boinski@cs.put.poznan.pl
Numer pokoju 17 (Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej)
Strona domowa http://www.cs.put.poznan.pl/pboinski/dydaktyka