Systemy Zarządzania Bazami Danych (Informatyka, st. niestacjonarne, 5. semestr)

Cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz danych niezbędnymi do poprawnego projektowania, korzystania i implementacji systemów baz danych i ich aplikacji.

Opis przedmiotu: 

Program przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia: projektowanie struktur bazodanowych, programowanie w języku PL/SQL, model transakcji, zarządzanie współbieżnym wykonywaniem transakcji, autoryzacja dostępu do danych.

Wymagane wiadomości: 

Podstawowe wiadomości z zakresu systemów operacyjnych, algebry, języków programowania, przedmiotu Systemy Baz Danych I

Materiały: 

Materiały dotyczące przedmiotu znajdują się w serwisie http://moodle.put.poznan.pl