Systemy Baz Danych II (Informatyka, st. niestacjonarne, 5. semestr)

Cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz danych niezbędnymi do poprawnego projektowania, korzystania i implementacji systemów baz danych i ich aplikacji.

Opis przedmiotu: 

Program przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia: projektowanie struktur bazodanowych, programowanie w języku PL/SQL, model transakcji, zarządzanie współbieżnym wykonywaniem transakcji, autoryzacja dostępu do danych.

Wymagane wiadomości: 

Podstawowe wiadomości z zakresu systemów operacyjnych, algebry, języków programowania, przedmiotu Systemy Baz Danych I

Materiały: 
 • Zajęcia 1. Perspektywy (pdf) - zadania (pdf)
 • Zajęcia 2. Język PL/SQL - wprowadzenie (pdf) - zadania (pdf)
 • Zajęcia 3. Kursory (pdf) - zadania (pdf)
 • Zajęcia 4. Wyjątki (pdf) - zadania (pdf)
 • Zajęcia 5. Procedury i funkcje składowane (pdf) - zadania (pdf)
 • Zajęcia 6. Pakiety podprogramów, dynamiczny SQL (pdf) - zadania (pdf)
 • Zajęcia 7. Procedury wyzwalane (pdf) - zadania (pdf)
 • Zajęcia 8. Projektowanie diagramów ER, transformacja diagramów ER do schematu relacyjnego
  • Oracle SQL Developer Data Modeler – tutaj
  • wykład dot. modelowania ER (pdf)
  • wykład dot. transformacji ER do relacyjnego modelu danych (pdf)
  • zadania (pdf)
 • Zajęcia 9. Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych (pdf) – zadania (pdf)
 • Zajęcia 10. Zarządzanie współbieżnością (pdf) – zadania (pdf)
Informacje dodatkowe: 
 • Skrypt tworzący schemat, wykorzystywany podczas zajęć – SQL
 • Struktura relacji schematu
 • Parametry połączenia z bazą danych:
  • użytkownik: infnumer_indeksu, np. inf12345
  • hasło początkowe: infnumer_indeksu
  • adres serwera: admlab2-main.cs.put.poznan.pl
  • nazwa bazy danych (SID): dblab01
  • numer portu: 1521
 • Narzędzia dostępu do bazy danych:
 • Opis połączenia VPN – do wykorzystania przy połączeniach do bazy danych spoza PP – tutaj
 • Narzędzia do modelowania diagramów związków encji:

Zasady zaliczenia laboratoriów z przedmiotu

 • dostarczenie prowadzącemu rozwiązania zadań z tematyki, poruszanej na zajęciach (maks. 2 tygodnie po zakończeniu zajęć z danego tematu) - warunek konieczny uzyskania zaliczenia, spełnienie: ocena dostateczna,
 • wykonanie projektu wg specyfikacji (pdf) - element dodatkowy, warunkujący uzyskanie oceny wyższej niż dostateczna, projekt podlega ocenie przez prowadzącego.

Rozliczenie zadań

 • stan na dzień 2017.02.10 - tutaj (pdf). Od osób, które jeszcze nie zadeklarowały się w sprawie projektu (znaki ??? w kolumnie "Projekt"), oczekuję deklaracji do 17 lutego 2017 r.
Prowadzący: