Systemy Baz Danych II (Informatyka, st. stacjonarne, 5. semestr)

Cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz danych niezbędnymi do poprawnego projektowania, korzystania i implementacji systemów baz danych i ich aplikacji. W ramach tego przedmiotu studenci zapoznają się głównie z podstawowymi koncepcjami przetwarzania transakcyjnego, zarządzaniem współbieżnym wykonywaniem transakcji, optymalizacją zapytań, odtwarzaniem spójnego stanu bazy danych po awarii, zarządzaniem buforem danych, zarządzaniem plikiem logu, oraz organizacją struktur indeksów wykorzystywanych w systemach baz danych.

Opis przedmiotu: 

Program przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia: Struktury indeksów; indeksy drzewiaste; pliki haszowe, indeksy haszowe; model transakcji; przetwarzanie transakcyjne; zarządzanie współbieżnym wykonywaniem transakcji; uszeregowalność realizacji transakcji; odtwarzalność realizacji transakcji; algorytmy zarządzania współbieżnym wykonywaniem transakcji; odtwarzalność bazy danych po awarii; punkty kontrolne, autoryzacja dostępu do danych; przetwarzanie i optymalizacja zapytań, zarządzanie buforem danych, zarządzanie plikiem logu, kierunki rozwoju systemów baz danych.

Wymagane wiadomości: 

Podstawowe wiadomości z zakresu systemów operacyjnych, algebry, języków programowania, przedmiotu Systemy Baz Danych I

Materiały: 
 • Część I. Wybrane mechanizmy serwera systemu zarządzania bazą danych
  • Zajęcia 1. Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych (pdf) – zadania (pdf)
  • Zajęcia 2. Zarządzanie współbieżnością (pdf) – zadania (pdf) – zadania uzupełniające (pdf, skrypt sql)
 • Cześć II. Optymalizacja poleceń SQL (zajęcia 3. - 6.)
  • Materiały
   • Wprowadzenie (pdf)
   • Indeksy (pdf)
   • Metody dostępu (pdf)
   • Statystyki (pdf)
   • Połączenia (pdf)
   • Wskazówki (pdf)
  • Zadania
   • Ćwiczenie 1. Wyświetlanie planów wykonania poleceń SQL (pdf)
   • Ćwiczenie 2. Metody dostępu do danych (pdf)
   • Ćwiczenie 3. Statystyki, wskazówki (pdf)
   • Ćwiczenie 4. Połączenia, struktury dodatkowe (pdf)
 • Część III. Projektowanie aplikacji bazodanowych
  • Zajęcia 7. Projektowanie diagramów ER, transformacja diagramów ER do schematu relacyjnego
   • Oracle SQL Developer Data Modeler – tutaj
   • wykład dot. modelowania ER (pdf)
   • wykład dot. transformacji ER do relacyjnego modelu danych (pdf)
   • zadania (pdf)
  • Zajęcia 8-9. Projektowanie aplikacji w Oracle Application Express:
   • wprowadzenie (pdf)
   • rejestracja użytkownika (pdf)
   • tutorial – część 1. (pdf)
   • tutorial – część 2. (pdf)
   • tutorial – część 3. (pdf)
   • plik ksiazki.csv (tutaj)
   • zadanie samodzielne (pdf)
  • Zajęcia 10. Interfejsy do baz danych: JDBC (pdf) – tutorial (pdf) – ojdbc6.jar
  • Zajęcia 11. Interfejsy do baz danych: PDO (pdf) – tutorial (pdf)

 

Informacje dodatkowe: 
 • Skrypt tworzący schemat, wykorzystywany podczas zajęć – SQL
 • Struktura relacji schematu
 • Parametry połączenia z bazą danych:
  • użytkownik: infnumer_indeksu, np. inf12345
  • hasło początkowe: infnumer_indeksu
  • adres serwera: admlab2-main.cs.put.poznan.pl
  • nazwa bazy danych (SID): dblab01
  • numer portu: 1521
 • Narzędzia dostępu do bazy danych:
 • Opis połączenia VPN – do wykorzystania przy połączeniach do bazy danych spoza PP – tutaj
 • Narzędzia do modelowania diagramów związków encji:
 • Zasady zaliczenie projektu dla grup dra Bartosza Bębla - tutaj
 • Zasady zaliczenie projektu dla grup dra Pawła Boińskiego - tutaj
 • Łącze aplikacji do przeprowadzania testów - tutaj
Prowadzący: 
 • dr inż. Bartosz Bębel (www, konsultacje)
 • dr inż. Paweł Boiński (www)
 • dr inż. Tomasz Koszlajda
 • dr inż. Anna Leśniewska (www)