Przemysłowe Aplikacje Baz Danych

Cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnorodnymi technologiami bazodanowymi, stosowanymi komercyjnie.

Wymagane wiadomości: 

Podstawowa wiedza z zakresu systemów operacyjnych, algebry i języków programowania. Umiejętność budowania prostych zapytań w języku SQL do komunikacji z bazą danych.

Materiały: 

Wykład

 1. SQL do zaawansowanych analiz danych - część 1. (pdf)
 2. SQL do zaawansowanych analiz danych - część 2. (pdf)

Laboratorium

 1. SQL do zaawansowanych analiz danych - część 1. (pdf)
 2. SQL do zaawansowanych analiz danych - część 2. (pdf)
 3. Język PLSQL - wprowadzenie (pdf) - zadania (pdf - do wykonania: 1, 5)
 4. Kursory (pdf) - zadania (pdf - do wykonania: 1, 2, 5)
 5. Wyjątki (pdf) - zadania (pdf - do wykonania: 1)
 6. Procedury i funkcje składowane (pdf) - zadania (pdf - do wykonania: 1, 5)
 7. Pakiety podprogramów, dynamiczny SQL (pdf) - zadania (pdf - do wykonania 1, 4 (dwa pierwsze podpunkty))
 8. Procedury wyzwalane (pdf) - zadania (pdf - do wykonania: 1, 3)
 9. Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych (pdf) – zadania (pdf - do wykonania 1-30)
 10. Zarządzanie współbieżnością (pdf) – zadania (pdf - do wykonania wszystko poza sekcją zadań dla chętnych)
 11. Obiektowo-relacyjne bazy danych: wprowadzenie (pdf), kolekcje (pdf) – zadania (pdf - jako potwierdzenie wykonania zestawu: wszystkie zadania z ostatniej strony)
Informacje dodatkowe: 
 • Parametry połączenia z bazą danych
  • użytkownik: BIOnumer_indeksu, np. BIO12345
  • hasło początkowe: BIOnumer_indeksu
  • adres serwera: admlab2-main.cs.put.poznan.pl
  • nazwa bazy danych (SID): dblab01
  • numer portu: 1521
  • opis połączenia VPN - do wykorzystania przy połączeniach do bazy danych spoza Politechniki Poznańskiej (tutaj)
 • Narzędzia dostępu do bazy danych: