Bazy Danych (Teleinformatyka, 5. semestr)

Cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz danych niezbędnymi do poprawnego projektowania, korzystania i implementacji systemów baz danych i ich aplikacji. W ramach tego przedmiotu studenci zapoznają się głównie z podstawowymi zasadami modelowania i projektowania baz danych, relacyjnym modelem danych i standardowym językiem baz danych SQL.

Opis przedmiotu: 

Przedmiot prowadzony w formie wykładów i laboratoriów komputerowych.

Wymagane wiadomości: 

Podstawowe wiadomości z zakresu systemów operacyjnych, algebry, języków programowania.

Materiały: 
 • Część 1. Język SQL
  • Rozdział 1. Wstęp (pdf)
  • Rozdział 2. Proste zapytania (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 3. Zaawansowana selekcja danych (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 4. Funkcje grupowe (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 5. Połączenia i operatory zbiorowe (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 6. Podzapytania (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 7. Zaawansowane mechanizmy w zapytaniach (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 8. Język manipulowania danymi DML (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 9.1. Język definiowania danych DDL, część 1. (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 9.2. Język definiowania danych DDL, część 2. (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 10. Perspektywy (pdf) - zadania (pdf)
 • Część 2. Modelowanie bazy danych
  • Rozdział 1. Modelowanie diagramów związków-encji (pdf)
  • Rozdział 2. Transformacja ER do modelu relacyjnego (pdf)
  • Ćwiczenie z modelowania bazy danych (pdf)
 • Cześć 3. Projektowanie aplikacji bazodanowej
  • Warsztat z projektowania aplikacji w Oracle Application Express (pdf)
  • Materiały dodatkowe: plik ksiazki.csv, dla chętnych: zadanie dodatkowe (pdf)
 • Część 4. Inne modele danych
  • MongoDB - wprowadzenie (pdf) - warszat (pdf)
  • Pozostałe: skrypt tworzący kolekcję Pracownicy (json), skrypt tworzący kolekcję Produkty (json)
 • Uzupełnienie. Język PL/SQL
  • Rozdział 1. Język PL/SQL - wprowadzenie (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 2. Kursory (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 3. Obsługa błędów wykonania programu PL/SQL (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 4. Procedury i funkcje składowane (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 5. Pakiety podprogramów, dynamiczny SQL (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 6. Procedury wyzwalane (pdf) - zadania (pdf)

Pozostałe:

Informacje dodatkowe: 
 • Parametry połączenia z bazą danych
  • użytkownik: ti<numer indeksu>, np. ti12345,
  • hasło początkowe: identyczne z nazwą użytkownika
  • identyfikator połączenia: dblab02,
  • dane do konfiguracji połączenia w SQL Developer:
   • adres serwera: admlab2.cs.put.poznan.pl,
   • nazwa usługi bazodanowej (ang. service name): dblab02_students.cs.put.poznan.pl,
   • numer portu: 1521,
   • opis połączenia VPN - do wykorzystania przy połączeniach do bazy danych spoza Politechniki Poznańskiej (tutaj).
 • Narzędzia dostępu do bazy danych:
 • Zasady zaliczenia przedmiotu:
  • Opcja 1. Zaliczenie kolokwium, obejmującego wiadomości z laboratoriów dot. języka SQL i modelowania bazy danych.
  • Opcja 2. Zaprojektowanie aplikacji bazodanowej, działającej na wybranym wycinku rzeczywistości. Opis projektu znajduje się tutaj (pdf). 2018.11.25. Zmiana dot. zasad zaliczenia projektu.

 

Prowadzący: