Wprowadzenie do Baz Danych (Informatyka, st. stacjonarne I st., 4. semestr)

Cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz danych niezbędnymi do poprawnego projektowania, korzystania i implementacji systemów baz danych i ich aplikacji. W ramach tego przedmiotu studenci zapoznają się głównie z podstawowymi zasadami modelowania i projektowania baz danych, relacyjnym modelem danych, standardowym językiem baz danych SQL, normalizacją schematów logicznych baz danych, oraz logiczną organizacją danych i podstawowymi strukturami fizycznymi danych wykorzystywanymi w systemach baz danych.

Opis przedmiotu: 

Program przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia: Wprowadzenie do systemów baz danych; koncepcja i architektura systemów baz danych; cykl życia systemu bazy danych; modelowanie danych, diagramy EER, transformacja schematu pojęciowego bazy danych do schematu implementacyjnego, relacyjny model danych, algebra relacji, relacyjny rachunek krotek, język SQL, normalizacja schematów logicznych baz danych, projektowanie schematów logicznych relacyjnych baz danych, organizacja danych, podstawowe struktury fizyczne danych.

Przedmiot prowadzony w formie wykładów i laboratoriów komputerowych.

Wymagane wiadomości: 

Podstawowe wiadomości z zakresu systemów operacyjnych, algebry, języków programowania.

Materiały: 
 • Część 1. Język SQL
  • Rozdział 1. Wstęp (pdf)
  • Rozdział 2. Proste zapytania (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 3. Funkcje wierszowe (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 4. Funkcje grupowe (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 5. Połączenia i operatory zbiorowe (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 6. Podzapytania (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 7. Zaawansowane mechanizmy w zapytaniach (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 8. Język manipulowania danymi DML (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 9. Język definiowania danych DDL, część 1. (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 9. Język definiowania danych DDL, część 2. (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 10. Perspektywy (pdf) - zadania (pdf)
 • Część 2. Język PL/SQL
  • Rozdział 1. Język PL/SQL - wprowadzenie (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 2. Kursory (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 3. Obsługa błędów wykonania programu PL/SQL (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 4. Procedury i funkcje składowane (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 5. Pakiety podprogramów, dynamiczny SQL (pdf) - zadania (pdf)
  • Rozdział 6. Procedury wyzwalane (pdf) - zadania (pdf)

Pozostałe:

Informacje dodatkowe: 
 • Parametry połączenia z bazą danych
  • użytkownik: infnumer_indeksu, np. inf12345
  • hasło początkowe: infnumer_indeksu
  • adres serwera: admlab2.cs.put.poznan.pl
  • nazwa usługi bazodanowej (ang. service name): dblab02_students.cs.put.poznan.pl
  • numer portu: 1521
  • opis połączenia VPN - do wykorzystania przy połączeniach do bazy danych spoza Politechniki Poznańskiej (tutaj)
 • Narzędzia dostępu do bazy danych:
 • Zasady zaliczenia przedmiotu:
  • zaliczenie kolokwium, obejmującego wiadomości ze wszystkich laboratoriów.
 • Przykładowe zadania na kolokwium zaliczeniowe:
  • zestaw 1. (pdf)
  • zestaw 2. (pdf)
  • zestaw 3. (pdf)
  • zestaw 4. (pdf)
  • zestaw 5. (pdf)
  • zestaw 6. (pdf)
  • zestaw 7. (pdf)
  • PL/SQL (pdf)
    
Prowadzący: 
 • dr inż. Bartosz Bębel (www, konsultacje)
 • dr inż. Juliusz Jezierski (www)
 • dr inż. Tomasz Koszlajda
 • dr inż. Anna Leśniewska (www)
 • dr hab. inż. Marek Wojciechowski (www)